Öğrenme Bireysel Bir Süreçtir

0
138

Öğrenme, bireysel bir süreçtir. Öğrenme hızı bireylere göre değiştiği, bireylerin ilgi alanları ve gereksinimleri birbirinden farklıdır. Etkili öğrenme, öğrencinin kendi öğrenme süreci konusunda söz sahip olmasıdır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki öğrenciler ne kadar derse etkili olarak katılıyorsa daha hızlı ve Koray öğrendiği, hatırlama düzeylerinin yüksek olduğu ve öğrenmekten keyif aldığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin, sınıfta dinlemekten öte, daha fazla konuşmalı, tartışmalı, soru sormalı, sorun çözerek derse katılımlarının artması gerekmektedir. Ayrıca, özellikle ilköğretimde, belirlenen kazanımlara ulaşılabilmesi için, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Etkili öğrenme, yapılan şeylere öğrencinin katılımını ve yaptığı şeyler hakkında düşünmesini sağlayan bir şeydir (Bilim ve Teknik, sayı 347 (Bowelll ve Fison)

Etkili öğrenmenin gerçekleşmesi içinse birçok koşulun eğitim ortamında sağlanması gerekir.

Bunlar;

  • Öğrencinin güdülenme düzeyinin yüksek olması,
  • Öğrencinin öğrenmeye ilgi-gereksinim duyması,
  • Öğrencinin öğrenmeye değer vermesi,
  • Öğrencinin öğrenebileceğine dair özgüveni olması,
  • Öğrencinin öğrenmede bir amacının olmasıdır.

Okullarda, böylesi bir eğitim ortamının hazırlanması için etkili öğrenmenin önemli ilkelerinden biri olan “eğitim etkinlikleri planlanırken ve uygulanırken öğrenci merkezli olması” yaklaşımının hayata geçirilmesi gerekmektedir.  Bu ilkenin daha etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasında kalite tekniklerinden sınıfiçi çalışmalarda faydalanılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − 6 =