Zamane Çocuklarının Beynini Anlamak

0
199

Amaç, doğdukları zamanın özelliklerini taşıyan “zamane çocuklarının” özelliklerini
bilerek beyin araştırmaları ışığında öğrencilerin, öğrenme-öğretme sürecinde Yaratıcı
Düşünme, Eleştirel Düşünme ve Sorun Çözme, İletişim, Takım Çalışması
becerilerinin
nasıl geliştirebileceklerini fark edebilmek.
Katılımcılar, çocukların beyin gelişimi, beynin özellikleri, işleyiş şekli ve öğrenmenin
nasıl gerçekleştiği konularına başka bir açıdan bakabilecekler ve tüm zamanlarda geçerli
yaşam becerilerinin öğrenme-öğretme sürecinde nasıl kazandırılabileceğini
irdeleyebileceklerdir.

İçerik:

Doğdukları çağın özelliklerini taşıyan “Zamane Çocukları”nı anlıyor muyuz?
Son yıllardaki beyin araştırmaları bulguları neler?
Bu bulgular, çocukların öğrenme becerilerini nasıl etkiliyor?
Beynin içinde nöral ağlar oluşmasını teşvik edecek olan bir ortamı
“zenginleştirilmiş çevre” yaratabilir miyiz?
Öğrenme heyecanı ve merak duygusu çocuklarda nasıl uyandırılır ve öğrenme
nasıl gerçekleşir?
Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme ve Sorun Çözme, İletişim ve Takım
Çalışması becerileri neden önemli?
Öğrenme-Öğretme Sürecinde hangi yöntem-tekniklerle bu becerileri
geliştirebiliriz?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + 13 =