2010 yılında kurulmuştur. Bireylerin ve kurumların potansiyelinin farkına varması, potansiyellerini en etkin ve verimli şekilde kullanabilmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi ana amacıdır.

  Tüm çalışmalarını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir

 • Her insan tam ve bütündür
 • Her insan o an için istediği tüm kaynaklara sahiptir
 • Her insan o an için bildiğinin en iyisini seçer
 • Her insanın her davranışının altında olumlu niyet/değer taşır
  DEĞİŞİM/DÖNÜŞÜM kaçınılmazdır.

Hayalleri Ayarlama Enstitüsü yukarıdaki ilkeler doğrultusunda bireylere ve kurumlara 3 alanda hizmet vermektedir.

Kurumların gereksinimleri doğrultusunda eğitim programları tasarlanır ve uygulanır. Çözüm odaklı bakış çerçevesinde hazırlanan programlar 7-25 kişilik atölye çalışmaları, konferanslar, söyleşiler biçiminde gerçekleşir. Eğitimlerin süreleri 90 dakika ile 6 saat arasında değişmektedir.

Eğitimlerden bazıları şunlardır:

 •  Dönüşümsel Eğitici Eğitimi
  • Öğrenme Ve Öğretmenin Sanatı Ve Bilimi
  . Yaratıcı Düşünme Için Yöntem ve Teknikler
 • Öğrenme Liderleri \\’\\’Koçluk\\’\\’La Fark Yaratıyor
 • Okul Liderleri \\’\\’Koçluk\\’\\’la Fark Yaratıyor
 • Okulda Stres Yönetimi ve Motivasyon
 • Sınıf Yönetiminde Yöntem Olarak: Takım Oyunları
 • Öğretmen Eğitimlerinde Oyunları Kullanma Klavuzu
  • Hayatboyu Öğrenenler Bilgelik Yolunda: Kişisel Dönüşüm
  • Kendini Keşfetme ve Anlama Sanatı
  Çözüm Odaklı Koçluk Bakışıyla Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Uygulanması
  • Zamane Çocuklarının Beynini Anlamak
  • Her Çocuk Artist Doğar
  • Öğrenme Stil ve Stratejileri
  • Eğitim Programı Tasarlama Ve Geliştirme
  • Sınıflarda İklim Değişikliği- Sınıf Yönetimi
  • Kendine Düşünmeyi Öğret
  • 21. yy Yaşam Becerileri
  • Etkin Öğrenme
  • Okulda Sürdürülebilir Neşe ve Mizah
  • Eğitim Programı Tasarlama Ve Geliştirme
  • Okullarda Proje Yönetimi
  • Oryantasyon ve Mesleki Çalışma Programları
  • Mesleki Gelişim ve Okul Gelişim Aracı Olarak: Eylem Araştırması
  • Eğitimde Mentörlük

Danışmanlık konuları aşağıda belirtilmiştir. Bu konular kurumun gereksinimleri
doğrultusunda hazırlanan bir proje olarak kuruma sunulur. Projeler 6-12 ay arasında
gerçekleşir.

 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Öğrenme-Öğretme Süreçleri
 • Mesleki ve Kişisel Gelişim
 • Liderlik ve Değerler
 • Stratejik Planlama
 • Proje Yönetimi

Bireysel Koçluk

Koçluk; istenen performansa ulaşmak için koç ve birey arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin varolan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Kısaca koçluk; çözüm odaklı güçlü sorular sorarak bireyin kendi potansiyelinin farkına varması ve harekete geçmesini sağlamaktır. Bireylerle koçluk görüşmeleri toplam 12 seanstır. Hafta 1 kez 1 saatlik bir koçluk görüşmesi gerçekleşir. Yüksek Performanslı

Takım Koçluğu

Koçluk yaklaşımı ile takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşımlarını sağlama sanatını öğretmek ve Takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirmek amacı taşımaktadır. Kurumsal süreçlerde takım koçluğu çalışmaları takım süreçlerine özgü materyaller eşliğinde, ‘’BİR TAKIM OLMA‟ deneyimi yaşayarak bilgi ve donanım kazanmasını amaçlar. Takım Koçluğu yapabilmek için en az 7 en fazla 25 kişi olması gerekmektedir. Okullarda proje ekipleri, okul yöneticileri, bölüm başkanları, bölüm öğretmenleriyle takım koçluğu gerçekleştirilebilmektedir. Ay da 1 kez 3-4 saatlik ve toplamda 6-8 takım koçluğu planlanması uygundur.

EĞİTİMLER

Öğretmen Eğitimleriyle Geçen 19 Yıl ve 19 Anlam

19. Hayaller Olsun Ki Hayatlar Olsun Birinin ruhunu görmek ve onu daha iyi anlamak için, o kişiye  hayallerini sormanın önemli olduğunu düşünürüm. Bu yüzden, öğretmen...

12 Kolay Adımda Öğrenci Merakı Nasıl Öldürülür? *

Hiçbir özel yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım Albert Einstein HR Dergi’nin düzenlediği 21. Eğitimciler Zirvesinde konuşmacı olan ''Merak'' kitabının yazarı, Ian Leslie konuşmasında, merakın korku (yanlış...

Merak Deyip Geçmeyin!

ÇALIŞTIĞIMIZ KURUMLAR